iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Detail

Usnesení - prodloužení lhůty na doplnění do 30.9.2019 - "Zaokruhování vodov. řadu Praha východ"

Značka: 0309/2019 Zveřejněno od: 15.4.2019 17:17:21 Zveřejnit do: 4.5.2019 0:02:04 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Městská část Praha 22 Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 107 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Městská část Praha 22

Vyvěšeno od: 15.4.2019
Vyvěšeno do: 3.5.2019

Úřední deska – Praha-Křeslice

Vyvěšeno od: 15.4.2019
Má být vyvěšeno do: 3.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 15.4.2019 17:17:21
Do: 4.5.2019 0:02:04

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.