iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Stav k 16. 9. 2019 09:18:36

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 11.9.2019 18:15:37

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2019, výhled do roku 2024 bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 25.3.2019 1.4.2020 25.3.2019 dokument PDF (273 kB)
Pozvánka na jednání ZMČ bez značky Konání Zastupitelstva Starosta MČ 11.9.2019 20.9.2019 11.9.2019 dokument PDF (208 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 0603/2019 Veřejná vyhláška MHMP-OÚP 13.8.2019 19.9.2019 13.8.2019 dokument PDF (366 kB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP 0645/2019 Veřejná vyhláška MHMP - OÚR 20.8.2019 20.9.2019 20.8.2019 dokument PDF (119 kB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP 0663/2019 Veřejná vyhláška MHMP-OÚR 2.9.2019 2.10.2019 2.9.2019 dokument PDF (172 kB)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 0683/2019 Oznámení PREdistribuce, a.s. 4.9.2019 25.9.2019 4.9.2019 dokument PDF (45 kB)
Žádost o stanovení DZ-OOP 0711/2019 Veřejná vyhláška MČ P11 - SSÚ 11.9.2019 27.9.2019 11.9.2019 2 dokumenty
Žádost o stanovisko-OOP - Hornokřeslická 0712/2019 Veřejná vyhláška MČ P11 - SSÚ 11.9.2019 27.9.2019 11.9.2019 2 dokumenty
OOP - ulice Ke Štítu 0715/2019 Veřejná vyhláška MČ P11 - SSÚ 11.9.2019 27.9.2019 11.9.2019 2 dokumenty
OOP - Štychova 0717/2019 Veřejná vyhláška MČ P11 - SSÚ 11.9.2019 27.9.2019 11.9.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.