iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Stav k 25. 5. 2018 05:09:27

Nalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 24.5.2018 0:00:01

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016 - Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 dokument PDF (26 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 8.1.2018 31.3.2019 8.1.2018 dokument MS Word (90 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 8.1.2018 31.3.2019 8.1.2018 dokument MS Word (90 kB)
VOK na občanský odpad - 1.pololetí 2018 bez značky Infomace z radnice ÚMČ Praha - Křeslice 18.1.2018 30.6.2018 18.1.2018 dokument MS Word (27 kB)
VOK na BIOODPAD - 1.pololetí 2018 bez značky Oznámení ÚMČ Praha - Křeslice 30.1.2018 30.6.2018 30.1.2018 dokument MS Word (34 kB)
Oznámení o zveřejnění informace o vystavení návrhu ÚP HMP a VVURÚ 0297/2018 Oznámení MHMP-OÚP 16.4.2018 12.6.2018 16.4.2018 dokument PDF (562 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 0331/2018 Oznámení MHMP 27.4.2018 6.6.2018 27.4.2018 dokument PDF (601 kB)
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 0327/2018 Veřejná vyhláška FÚ HMP 27.4.2018 29.5.2018 27.4.2018 dokument PDF (66 kB)
Zaokruhování vodovodního řadu Praha Východ etapa 001 - DN 800 2. část 0316/2018 Doruč. veř. vyhl. MČ Praha 22 16.5.2018 5.6.2018 16.5.2018 dokument PDF (253 kB)
Zápis z 27. zasedání ZMČ Praha-Křeslice ze dne 10.5.2018 bez značky Zápisy Zastupitelstva Starosta MČ 16.5.2018 18.6.2018 16.5.2018 dokument PDF (411 kB)
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 0387/2018 Doruč. veř. vyhl. MHMP-OÚP 24.5.2018 2.7.2018 24.5.2018 dokument PDF (594 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.