iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Stav k 21. 2. 2020 04:05:46

Nalezeno 11 záznamů.Poslední změna: 21.2.2020 0:00:01

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3164 - změny vlny 12 ÚP SÚ HMP 0145/2020 Veřejná vyhláška MHMP-OÚR 21.2.2020 31.3.2020 21.2.2020 dokument PDF (280 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 - změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 0149/2020 Veřejná vyhláška MHMP-OÚR 21.2.2020 31.3.2020 21.2.2020 dokument PDF (281 kB)
zastavení územního a stavebního řízení na st. BD u č.p. 1282 na ppč.1906/35-37 k.ú. Uhříněves 0158/2020 Doruč. veř. vyhl. MČ Praha 22 19.2.2020 6.3.2020 19.2.2020 dokument PDF (244 kB)
rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba inženýrských sítí a komunikace 0160/2020 územní rozhodnutí MČ Praha 11 17.2.2020 4.3.2020 17.2.2020 dokument PDF (432 kB)
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 21 ÚP SÚ HMP 0120/2020 Veřejná vyhláška MHMP-OÚR 17.2.2020 18.3.2020 17.2.2020 dokument PDF (294 kB)
Zápis ZMČ z 9.zasedání bez značky Zápisy Zastupitelstva ÚMČ Praha - Křeslice 11.2.2020 13.3.2020 11.2.2020 dokument PDF (1,5 MB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 0114/2020 Oznámení MHMP-OÚR 10.2.2020 18.3.2020 10.2.2020 dokument PDF (282 kB)
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 a 519 SOKP 0107/2020 Oznámení MHMP-OÚR 5.2.2020 7.3.2020 5.2.2020 2 dokumenty
Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 SOKP 0106/2020 Oznámení MHMP-OÚR 5.2.2020 7.3.2020 5.2.2020 2 dokumenty
Oznámení o společném jednání Z-2440/00 0053/2020 Veřejná vyhláška MHMP-OÚR 22.1.2020 9.3.2020 22.1.2020 dokument PDF (276 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2019, výhled do roku 2024 bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 25.3.2019 1.4.2020 25.3.2019 dokument PDF (273 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.