iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Stav k 24. 2. 2018 04:40:05

Nalezeno 14 záznamů.Poslední změna: 22.2.2018 10:38:13

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - návrhy celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP 0166/2018 Doruč. veř. vyhl. MHMP 22.2.2018 20.4.2018 22.2.2018 dokument PDF (594 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ - Aktualizace č. 3 Zásad ÚR HMP 0158/2018 Doruč. veř. vyhl. MHMP 21.2.2018 18.4.2018 21.2.2018 dokument PDF (589 kB)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice ÚMČ Praha-Křeslice bez značky Výběrová řízení Starosta MČ 21.2.2018 15.3.2018 21.2.2018 dokument PDF (134 kB)
Informace o oznámení koncepce - Revize č. 2 Operačního programu Praha-pól růstu ČR 2014-2020 0155/2018 Řízení MŽP 16.2.2018 5.3.2018 16.2.2018 dokument MS Word (87 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy 0131/2018 Doruč. veř. vyhl. MHMP 13.2.2018 4.4.2018 13.2.2018 dokument PDF (589 kB)
Zápis z 25. zasedání ZMČ Praha-Křeslice ze dne 8.2.2018 bez značky Zápisy Zastupitelstva Starosta MČ 12.2.2018 14.3.2018 12.2.2018 neregistrovaný (DOCX) (88 kB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP 0121/2018 Doruč. veř. vyhl. MHMP 2.2.2018 14.3.2018 2.2.2018 dokument PDF (102 kB)
VOK na BIOODPAD - 1.pololetí 2018 bez značky Oznámení ÚMČ Praha - Křeslice 30.1.2018 30.6.2018 30.1.2018 dokument MS Word (34 kB)
VOK na občanský odpad - 1.pololetí 2018 bez značky Infomace z radnice ÚMČ Praha - Křeslice 18.1.2018 30.6.2018 18.1.2018 dokument MS Word (27 kB)
Poplatek za držení psa 2018 bez značky Infomace z radnice ÚMČ Praha - Křeslice 17.1.2018 31.3.2018 17.1.2018 dokument MS Word (28 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 8.1.2018 31.3.2019 8.1.2018 dokument MS Word (90 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 8.1.2018 31.3.2019 8.1.2018 dokument MS Word (90 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 8.1.2018 28.2.2018 8.1.2018 neregistrovaný (XLSX) (13 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016 - Oznámení o zveřejnění a přístupnosti bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 22.5.2017 30.6.2018 22.5.2017 dokument PDF (26 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.