iMunis eDeska

Praha-Křeslice

Úřední deska – Stav k 24. 8. 2019 16:29:44

Nalezeno 5 záznamů.Poslední změna: 23.8.2019 0:01:30

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP 0645/2019 Veřejná vyhláška MHMP - OÚR 20.8.2019 20.9.2019 20.8.2019 dokument PDF (119 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 0603/2019 Veřejná vyhláška MHMP-OÚP 13.8.2019 19.9.2019 13.8.2019 dokument PDF (366 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222/00 ÚP SÚ HMP 0556/2019 Veřejná vyhláška MHMP-OÚP 30.7.2019 5.9.2019 30.7.2019 dokument PDF (364 kB)
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP - s VVURÚ 0552/2019 Veřejná vyhláška MHMP-OÚP 24.7.2019 30.8.2019 24.7.2019 dokument PDF (257 kB)
Oznámení o zveřejnění a přístupnosti - Rozpočet 2019, výhled do roku 2024 bez značky Rozp. a hosp. obce ÚMČ Praha - Křeslice 25.3.2019 1.4.2020 25.3.2019 dokument PDF (273 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.